دكتر پورحاجی شکر

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-نير
نیرخ امام جنب داروخانه طبقه فوقانی مطب دکتر پور حاجی شکر
شماره تماس : 04532284447

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv \/mvph[d a;v
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 7 ماه پیشدكتر پورحاجی شکردكتر پورحاجی شکر  به سیتی گرام پیوست ...