دكتر قریشی طیبی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
خیابان پاسداران نرسیده به میدان ورزش ساختمان پزشکان ارم
شماره تماس : 04533244866

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv rvdad xdfd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 7 ماه پیشدكتر قریشی طیبیدكتر قریشی طیبی  به سیتی گرام پیوست ...