مطب دكتر هاشمی قربانلو

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-پارس آباد
اردبیل - شهر پارس آباد - خیابان پزشکان - مجتمع هاشمی
شماره تماس : 04532733103

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lxf n;jv ihald rvfhkgm
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
6 ماه و 15 روز پیشمطب دكتر هاشمی قربانلومطب دكتر هاشمی قربانلو  به سیتی گرام پیوست ...