مطب دكتر شعبانپور

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-مشگين شهر
اردبیل - مشگین شهر - خیابان امام - چایپاره - کلنیک رادیولوژی وسونوگرافی پاستور
شماره تماس : 04532521470

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lxf n;jv aufhk\/mv
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 4 ماه پیشمطب دكتر شعبانپورمطب دكتر شعبانپور  به سیتی گرام پیوست ...