مطب دكتر صفوی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل - خیابان امام خمینی - سرچشمه - جنب دکتر رضوی
شماره تماس : 04533238936

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lxf n;jv wtmd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 7 ماه پیشمطب دكتر صفویمطب دكتر صفوی  به سیتی گرام پیوست ...