مطب دكتر صیاد زاده

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل - میدان سر چشمه کوی معصو مین - کوچه معصومین شاه - روبروی مطب دکتر اجاقی - دارو خانه طبیب زاده طبقه فوقانی
شماره تماس : 04533234124

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lxf n;jv wdhn chni
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 7 ماه پیشمطب دكتر صیاد زادهمطب دكتر صیاد زاده  به سیتی گرام پیوست ...