دكتر معصوم زاده دولت اباد

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
خیابان امام سرچشمه کوچه شمس مطب دکترمعصوم زاده
شماره تماس : 04533245597

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv luwml chni nmgj hfhn
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 4 ماه پیشدكتر معصوم زاده دولت  اباددكتر معصوم زاده دولت اباد  به سیتی گرام پیوست ...