مطب دكتر حیدری طولش

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
اردبیل - شهر خلخال - درمانگاه شبانه روزی بوعلی
شماره تماس : 04532433401

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lxf n;jv pdnvd xmga
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشمطب دكتر حیدری طولشمطب دكتر حیدری طولش  به سیتی گرام پیوست ...