دكتر آصفی راد

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
خیابان پا سداران جنب با نک صا درات سا ختمان 2
شماره تماس : 04533262089

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
mكjb آwtd bhm
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
9 روز و 23 ساعت پیشدكتر آصفی راد دكتر آصفی راد  به سیتی گرام پیوست ...