دكتر اعیادی احسن

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
خیابان -امام خمینی سرچشمه ساختمان پزشگان
شماره تماس : 04533250500

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv hudhnd hpsk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
5 ماه و 13 روز پیشدكتر اعیادی احسندكتر اعیادی احسن  به سیتی گرام پیوست ...