دكتر شیخ زاده نیری

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
سرچشمه کوچه -معصومین روبروی شرکت تعاونی انجمن دندانپزشکی
شماره تماس : 04533238219

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv ado chni kdvd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 9 ماه پیشدكتر شیخ  زاده  نیریدكتر شیخ زاده نیری  به سیتی گرام پیوست ...