مطب دكتر شادی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-پارس آباد
اردبیل - شهر پارس آباد - خیابان پزشکان - ساختمان پزشکان هاشمی کلینیک رادیولوژی نوا
شماره تماس : 04532728989

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lxf n;jv ahnd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشمطب دكتر شادیمطب دكتر شادی  به سیتی گرام پیوست ...