مطب دكتر قاسم زاده اجیرلو

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-پارس آباد
اردبیل - شهر پارس آباد - خیابان پزشکان
شماره تماس : 04532794003

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lxf n;jv rhsl chni h[dvgm
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 3 ماه پیشمطب دكتر قاسم زاده اجیرلومطب دكتر قاسم زاده اجیرلو  به سیتی گرام پیوست ...