دكتر بدخشان

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-مشگين شهر
خیابان خیام ساختمان رقیه درگاهی
شماره تماس : 04532545181

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
mكjb fmoahk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
9 روز و 22 ساعت پیشدكتر بدخشاندكتر بدخشان  به سیتی گرام پیوست ...