قنادی جشنواره

1رای (مجموع : 3.5)
اردبیل-اردبيل
اردبیل اول خیابان حافظ
شماره تماس : ۰۴۵۳۳۷۱۵۸۳۹

امروز تا 21 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 21شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
پنج شنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
جمعه
اولین نظر :جعفر رضایی
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
rkhnd [akmhvi
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال و 4 ماه پیشقنادی جشنوارهقنادی جشنواره  به سیتی گرام پیوست ...