مدرسه جدی 1

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
شهر اردبیل - دروازه مشکین - خیابان دارو پخش
شماره تماس : 045-3333600

امروز تا 14 ظهر باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
8صبح- 14ظهر
ساعت:
شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lnvsi [nd 1
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 5 ماه پیشمدرسه جدی 1مدرسه جدی 1  به سیتی گرام پیوست ...