مدرسه دخترانه شهید مقدم احمدی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
شهر اردبیل - میدان قیام کوچه قاسمیه
شماره تماس : 045-3344456

امروز تا 14 ظهر باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
8صبح- 14ظهر
ساعت:
شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lnvsi nojvhki aidn lrnl hplnd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 5 ماه پیشمدرسه دخترانه شهید مقدم احمدیمدرسه دخترانه شهید مقدم احمدی  به سیتی گرام پیوست ...