مدرسه دخترانه جعفری اسلامی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
شهر اردبیل - خیابان کاشانی - پیر عبدالملک
شماره تماس : 045-3333787

امروز از 8 صبح تا 14 ظهر باز   هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 14ظهر
ساعت:
شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
با اشتباه تایپی :
lnvsi nojvhki [utvd hsghld
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 8 ماه پیشمدرسه دخترانه جعفری اسلامیمدرسه دخترانه جعفری اسلامی  به سیتی گرام پیوست ...