بیمارستان امام خمینی (ره) نمین

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-نمين
خیابان اماخمینی بیمارستان امام خمینی (ره)نمین

امروز تا 1 بامداد باز   هستیم .
ساعات کاری
6صبح- 1بامداد
ساعت:
شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk hlhl oldkd (vi) kldk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 3 ماه پیشبیمارستان امام خمینی (ره) نمینبیمارستان امام خمینی (ره) نمین  به سیتی گرام پیوست ...