بیمارستان امام خمینی خلخال

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
میدان بسیج

امروز تا 1 بامداد باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
6صبح- 1بامداد
ساعت:
شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhk hlhl oldkd ogohg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 5 ماه پیشبیمارستان امام خمینی خلخالبیمارستان امام خمینی خلخال  به سیتی گرام پیوست ...