بیمارستات قائم

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
خیابان عطایی جنب هتل دریا

امروز تا 1 بامداد باز   هستیم .
ساعات کاری
6صبح- 1بامداد
ساعت:
شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 1بامداد
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fdlhvsjhj rhئl
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 11 ماه پیشبیمارستات قائمبیمارستات قائم  به سیتی گرام پیوست ...