بانک ملی شعب مرکزی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-مشگين شهر
خیابان امام رو به روی شهرداری
شماره تماس : 04532521486

امروز از 8 صبح تا 13 ظهر باز   هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 14ظهر
ساعت:
شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 13ظهر
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
fhk; lgd auf lv;cd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشبانک ملی شعب مرکزیبانک ملی شعب مرکزی  به سیتی گرام پیوست ...