مدرسه پسرانه امام صادق (ع

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
شهر اردبیل - شهرک سبلان - باکری
شماره تماس : 045-3362104

امروز تا 14 ظهر باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
8صبح- 14ظهر
ساعت:
شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lmbsi \/sbhki hlhl whmr (u
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 ماه و 7 روز پیشمدرسه پسرانه  امام صادق (عمدرسه پسرانه امام صادق (ع  به سیتی گرام پیوست ...