کافه آرامیس

2رای (مجموع : 4)
اردبیل-اردبيل
اردبیل خیابان مطهری

امروز تا 21 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 21شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
اولین نظر :جعفر رضایی
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;hti آvhlds
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
2 سال و 5 ماه پیشجعفر رضایی

جعفر رضایی اکنون رخدادهای کافه آرامیس را دنبال می کند .

...
2 سال و 5 ماه پیشکافه آرامیسکافه آرامیس  به سیتی گرام پیوست ...