پارکینگ اقبالی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
عالی قاپو بطرف زینال
شماره تماس : 04533461860

امروز از 8 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/hv;dk' hrfhgd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 8 ماه پیشپارکینگ اقبالیپارکینگ اقبالی  به سیتی گرام پیوست ...