كبابي گلشن

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبيل ميدان عالي قاپو نرسيده به ميدان قيام

امروز تا 23 شب باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
11ظهر- 23شب
ساعت:
شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
یکشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
دوشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
سه شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
پنج شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;fhfي 'gak
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 5 ماه پیشكبابي گلشنكبابي گلشن  به سیتی گرام پیوست ...