پایانه مسافربری خلخال

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
خیابان مصطفی خمینی روبروی شهربازی

امروز از 9 صبح تا 21 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 21شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
پنج شنبه
9صبح- 21شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/hdhki lshtvfvd ogohg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 7 ماه پیشپایانه مسافربری خلخالپایانه مسافربری خلخال  به سیتی گرام پیوست ...