کافه زمان

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل مابین چهارراه حافظ وسه راه دانش کوچه فرزانگان نبش خوشخواب

امروز از 11 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
11ظهر- 22شب
ساعت:
شنبه
11ظهر- 22شب
ساعت:
یکشنبه
11ظهر- 22شب
ساعت:
دوشنبه
11ظهر- 22شب
ساعت:
سه شنبه
11ظهر- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;hti clhk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال و 11 ماه پیشکافه زمانکافه زمان  به سیتی گرام پیوست ...