چلوکبابی هوشنگ نمین

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل-کمربندی دوم پشت میدان باز
شماره تماس : 045-3381048

امروز از 11 صبح تا 23 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
11ظهر- 23شب
ساعت:
شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
یکشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
دوشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
سه شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
پنج شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
]gm;fhfd imak' kldk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 8 ماه پیشچلوکبابی هوشنگ نمینچلوکبابی هوشنگ نمین  به سیتی گرام پیوست ...