كبابي جمشيد

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
منطقه 1شهرداري اردبيل خيابان امام خميني چهارراه ژاندارمري

امروز از 11 صبح تا 23 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
11ظهر- 23شب
ساعت:
شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
یکشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
دوشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
سه شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
پنج شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;fhfي [laيn
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال پیشكبابي جمشيدكبابي جمشيد  به سیتی گرام پیوست ...