كبابي جعفر

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
منطقه 1شهرداري اردبيل ميدان مبارزان به طرف فاطميه دروازه مشگين
شماره تماس : 04533563562

امروز تا 23 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
11ظهر- 23شب
ساعت:
شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
یکشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
دوشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
سه شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
پنج شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
كfhfي [utb
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
25 روز و 21 ساعت پیشكبابي جعفر كبابي جعفر  به سیتی گرام پیوست ...