كبابي ياس

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
منطقه 2شهرداري اردبيل خيابان امام روبه روي بازار صفويه
شماره تماس : 04533248220

امروز تا 23 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
11ظهر- 23شب
ساعت:
شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
یکشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
دوشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
سه شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
پنج شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;fhfي يhs
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 7 ماه پیشكبابي ياسكبابي ياس  به سیتی گرام پیوست ...