كبابي يحيي بالا

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
منطقه2شهرداري ادربيل خيابان سعدي كوچه زينال روبه روي مسجد زينال
شماره تماس : 04533441368

امروز تا 23 شب باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
11ظهر- 23شب
ساعت:
شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
یکشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
دوشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
سه شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
پنج شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;fhfي يpيي fhgh
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
10 ماه و 22 روز پیشكبابي يحيي بالاكبابي يحيي بالا  به سیتی گرام پیوست ...