كبابي حاجي مالك

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبيل خيابان ساحلي اول پير مادر
شماره تماس : 0453362002

امروز از 11 صبح تا 23 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
11ظهر- 23شب
ساعت:
شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
یکشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
دوشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
سه شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
چهارشنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
پنج شنبه
11ظهر- 23شب
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
كfhfي ph[ي lhgك
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
28 روز و 19 ساعت پیشكبابي حاجي مالككبابي حاجي مالك  به سیتی گرام پیوست ...