کله پزی تازه میدان اردبیل

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل - خیابان امام - تازه میدان اول راه نمین
شماره تماس : 045-3335876

امروز از 6 صبح تا 10 صبح باز   هستیم .
ساعات کاری
6صبح- 10صبح
ساعت:
شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd jhci ldnhk hvnfdg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال پیشکله پزی تازه میدان اردبیلکله پزی تازه میدان اردبیل  به سیتی گرام پیوست ...