کله پزی بره سفید اردبیل

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل - خیابان کاشانی - جنب مسجد تازه میدان
شماره تماس : 045-3333457

امروز تا 10 صبح باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
6صبح- 10صبح
ساعت:
شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd fvi stdn hvnfdg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 8 ماه پیشکله پزی بره سفید اردبیلکله پزی بره سفید اردبیل  به سیتی گرام پیوست ...