کله پزی زابحی اردبیل

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل - خیابان بهشتی- نرسیده به قیام
شماره تماس : 045-3333932

امروز از 6 صبح تا 10 صبح باز   هستیم .
ساعات کاری
6صبح- 10صبح
ساعت:
شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd chfpd hvnfdg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال پیشکله پزی زابحی اردبیل کله پزی زابحی اردبیل  به سیتی گرام پیوست ...