کله پزی پاک اردبیل

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل - بالاتراز میدان مبارزان
شماره تماس : 045-3344000

امروز تا 10 صبح باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
6صبح- 10صبح
ساعت:
شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd \/h; hvnfdg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
6 ماه و 28 روز پیشکله پزی پاک اردبیل کله پزی پاک اردبیل  به سیتی گرام پیوست ...