کله پزی بره سفید خلخال

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
اردبیل - خلخال - بلوار 17 شهریور - جنب فرمانداری
شماره تماس : 09143523473

امروز تا 10 صبح باز   هستیم .
ساعات کاری
6صبح- 10صبح
ساعت:
شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd fvi stdn ogohg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 7 ماه پیشکله پزی بره سفید خلخالکله پزی بره سفید خلخال  به سیتی گرام پیوست ...