کله پزی آذر بایجان خلخال

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
اردبیل - خلخال - خیابان 22 بهمن - نرسیده به میدان شباهنگ
شماره تماس : 045-3242683

امروز تا 10 صبح باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
6صبح- 10صبح
ساعت:
شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd آbv fhd[hk ogohg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 9 ماه پیشکله پزی آذر بایجان خلخالکله پزی آذر بایجان خلخال  به سیتی گرام پیوست ...