کله پزی و دیزی سرای عبدی خلخال

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
اردبیل - خلخال- خیابان شهید بهشتی - جنب عکاسی اثباتی
شماره تماس : 045-3243048

امروز تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
6صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
6صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 15ظهر
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd m ndcd svhd ufnd ogohg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 7 ماه پیشکله پزی و دیزی سرای عبدی خلخالکله پزی و دیزی سرای عبدی خلخال  به سیتی گرام پیوست ...