کله پزی بیدار مشگین شهر

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-مشگين شهر
اردبیل - مشگین شهر - خیابان امام - چایپاره - روبروی مسجد امام حسین (ع)
شماره تماس : 045-3252596

امروز تا 10 صبح باز   هستیم .
ساعات کاری
6صبح- 10صبح
ساعت:
شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
یکشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
دوشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
سه شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
چهارشنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
پنج شنبه
6صبح- 10صبح
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
;gi \/cd fdnhv la'dk aiv
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 7 ماه پیشکله پزی بیدار مشگین شهر کله پزی بیدار مشگین شهر  به سیتی گرام پیوست ...