پیست اسکی اندبیل خلخال

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
خیابان سیمتری خیابان مظفر مسیر روستای اندبیل

امروز تا 18 عصر باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
9صبح- 18عصر
ساعت:
شنبه
9صبح- 18عصر
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 18عصر
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 18عصر
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 18عصر
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 18عصر
ساعت:
پنج شنبه
9صبح- 18عصر
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/dsj hs;d hknfdg ogohg
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 8 ماه پیشپیست اسکی اندبیل خلخالپیست اسکی اندبیل خلخال  به سیتی گرام پیوست ...