دكتر صمیمی هشتجین

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
خیابان ش مظفر جنب آزمایشگاه دکتر نیکی بخش
شماره تماس : 04532422400

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv wldld iaj[dk
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشدكتر صمیمی هشتجیندكتر صمیمی هشتجین  به سیتی گرام پیوست ...