دكتر دانشور حمیدی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
م ‹ سرچشمه مطب دکتر دانشور طبقه ‹ پایین دارو خانه علوی
شماره تماس : 04533249294

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv nhkamv pldnd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشدكتر دانشور حمیدیدكتر دانشور حمیدی  به سیتی گرام پیوست ...