دكتر صالح زاده

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
شهرک آزادی خیابان ‹ آذربایجان فرعی سمت ساختمان دکترصمدی
شماره تماس : 04533717486

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
mكjb whgp vhmi
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
12 روز و 1 ساعت پیشدكتر صالح زاده دكتر صالح زاده  به سیتی گرام پیوست ...