دكتر امیرعجم

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-پارس آباد
اردبیل - شهر پارس اباد - خیابان پزشکان - ساختمان اشکانی
شماره تماس : 04532791194

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv hldvu[l
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 7 ماه پیشدكتر امیرعجمدكتر امیرعجم  به سیتی گرام پیوست ...