مطب دكتر محمد حسینی

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-اردبيل
اردبیل - خیابان سر چشمه - انتهای کوچه معصومین - سا ختمان دکتر صا دقی فرد طبقه 1
شماره تماس : 04533261464

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
lxf n;jv lpln psdkd
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 8 ماه پیشمطب دكتر محمد حسینیمطب دكتر محمد حسینی  به سیتی گرام پیوست ...