دكتر تقی زاده

0رای (مجموع : 0)
اردبیل-خلخال
خیابان پزشکان جنب داروخانه دانیال
شماره تماس : 04532794049

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
تعطیل
-
ساعت:
شنبه
تعطیل
-
ساعت:
یکشنبه
تعطیل
-
ساعت:
دوشنبه
تعطیل
-
ساعت:
سه شنبه
تعطیل
-
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;jv jrd chni
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
6 ماه و 10 روز پیشدكتر تقی زادهدكتر تقی زاده  به سیتی گرام پیوست ...