مدرسه ی امیر کبیر

0رای (مجموع : 0)
آذربایجان غربی-اروميه
شهرک ایثار خ ازادی
شماره تماس : 04413837081

امروز تا 14 ظهر باز   هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 14ظهر
ساعت:
شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 14ظهر
ساعت:
چهارشنبه
تعطیل
-
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
با اشتباه تایپی :
lnvsi d hldv ;fdv
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
9 ماه و 7 روز پیشمدرسه ی امیر کبیر مدرسه ی امیر کبیر  به سیتی گرام پیوست ...